Sähköpotkulautailija: Kertaa nämä liikennesäännöt ennen kuin hyppäät potkulaudalle

Sähköpotkulautoja koskevat liikennesäännöt ovat monella hyvin hatarassa tiedossa, kertoo Liikenneturvan kysely: Esimerkiksi vain kaksi viidestä (38%) tiesi vääräksi väitteen, jonka mukaan sähköpotkulaudalla kujetaan aina jalakulkijoiden säännöillä.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Ari-Pekka Lattu muistuttaa hyvästä perussäännöstä:

Kun laitteen enimmäisnopeus on 25 km/h (kuten sähköpotkulaudoissa yleensä on), on kyseessä kevyt sähköajoneuvo. Kevyeksi sähköajoneuvoksi luettavalla sähköpotkulaudalla kuljetaan aina pyöräilysääntöjen mukaan. Tällöin esimerkiksi jalkakäytävällä saa ajaa vain alle 12-vuotias.

Pyöräilijän ja sähköajoneuvojen liikennesäännöt

Sähköpotkulauta

Nykyään on saatavilla monen sorttisia sähköllä liikkuvia ajoneuvoja ja liikkumisvälineitä. Laitteen ominaisuudet kertovat sen, luetaanko sitä käyttävä jalankulkijaksi, pyörilijäksi vai moottoriajoneuvon kuljettajaksi. Laitteen ominaisuudet vaikuttavat myös siihen, vaaditaanko laitteen kuljettajalta ajokortti tai tarvitaanko laitteelle liikennevakuutusta.

Ominaisuudet, jotka määrittävät sen, luetaanko ajoneuvon kuljettaja jalankulkijaksi, pyöräilijäksi vai moottoriajoneuvon kulkijaksi:

  • Enimmäisnopeus sähköavusteisesti
  • Sähkömoottorin teho
  • Liikkumisvälineen mitat

Käytössä olevasta laitteesta riippuen, sähköisillä liikkumisvälineillä kuljetaan joko jalankulkijan, pyöräilijän tai moottoriajoneuvon liikennesäännöillä.

Tiedä, millä ajat - eri kulkuvälineet liikenteessä

Alla olevasta taulukosta näet, mitkä liikennessäännöt pätee mihinkin liikkumisvälineeseen:

AJONEUVO/LIIKKUMISVÄLINENOPEUS ENINTÄÄNTEHO ENINTÄÄNLIIKENNESÄÄNNÖT
Jalankulkua avustava tai korvaava liikkumisväline (kuten tasapainoskootteri)15 km/h1 kWJalankulku
Kevyt sähköajoneuvo25 km/h1 kWPolkupyörä*
Sähköavusteinen polkupyörä25 km/h
(sähköavusteisesti)**
250 kWPolkupyörä
Moottoroitu polkupyörä25 km/h
(sähkömoottorilla)
1 kWPolkupyörä
Mopo45 km/h4 kWMopo
Mopoauto45 km/h6 kWMopoauto

* Itsestään tasapainottuvaa kevyttä sähköajoneuvoa on mahdollista kuljettaa myös jalkakäytävällä.

** Sähköavusteisessa polkupyörässä voi olla enintään 6 km/h liikkeellelähtöavustus polkematta.

Sähköpotkulauta lasketaan kevyeksi sähköajoneuvoksi, sillä sen rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h.

Yleensäkin erilaiset liikkumisvälineet muodostavat kolme eri pääluokkaa: Ensimmäisen niistä muodostaa jalankulkua avustavat tai korvaavat liikkumisvälineet, kuten taspainoskootterit, joiden rakenteellinen enimmäisnopeus on 15 km/h. Toisessa luokassa on kevyet sähköajoneuvot, kuten sähköpotkulaudat (enimmäisnopeus 25 km/h). Kolmannen luokan muodostaa sähköavusteiset tai moottorilla varustetut polkupyörät.

Ensimmäinen luokka, eli jalankulkua avustavat tai sitä korvaavat liikennevälineet, on ainoa luokka jolla kuljetaan jalankulkijoiden säännöillä. Kaksi muuta luokkaa taas noudattavat pyöräilijän sääntöjä.

Ennen liikenteeseen lähtöä täytyy siis tuntea oma ajopeli ja sitä koskevat säännöt, rajoitukset ja oikeudet sekä harjoiteltava sen käyttöä ja perehdyttävä sen toimintaan. Ethän lähtisi autollakaan liikenteeseen ilman että osaat ajaa sitä!

Tunne sähköpotkulaudan liikennessäännöt:

Sähköpotkulauta

1. Kulje oikeassa paikassa

Moni luulee, että pyöräilijä ja sähköpotkulautailija saa käyttää jalkakäytävää. Näin ei kuitenkaan ole, vaan jalkakäytävä on tarkoitettu pelkästään jalankulkijoita varten. Ainoa poikkeus tähän sääntöön on alle 12-vuotiaat, jotka saavat ajaa jalkakäytävällä, mutta hekään eivät saa aiheuttaa huomattavaa haittaa jalankululle.

 Sähköpotkulaudalla kulkiessa on siis aina käytettävä pyörätietä, jos sellainen on olemassa pyöräilijän kulkusuunnassa. Pyörätie on merkitty liikennemerkillä. Jos taas pyörätietä ei ole, on sähköpotkulautailijan ajettava ajoradan oikeanpuoleisella pientareella. Jos taas piennarta ei ole, pyöräilijä ja sähköpotkulautailija käyttää ajorataa niin lähellä reunaa kuin se on turvallista. Kaikkia ajoradalla liikkuvia koskevat samat säännöt, oli sitten liikenteessä autolla, pyörällä tai sähköpotkulaudalla.

Kävelykatu ja pihakatu

Kävelykadulla saa ajaa sähköpotkulaudalla, mutta nopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h. Kävelykadulla ollessa kaikkien menopelien kuljettajien on annettava jalankulkijoille esteetön kulku.

Tien ylitys sähköpotkulaudalla

Sähköpotkulaudalla liikkuja noudattaa tietä ylittäessäänkin pyöräilijän liikennesääntöjä. Pyöriäilijän ajoradan ylityspaikka voi näkyä usemmalla eri tavalla. Käytössä voi olla merkitty pyörätien jatke, pelkät suojatiemerkinnät tai ajorata voi olla kokonaan ilman merkintöjä.

Pyörätien jatke merkitään ainoastaan silloin, jos ajorataa ajavalle on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä. Autoilijalle näkyvät liikennemerkit, kuten kolmio tai stop-merkki velvottavat autoilijaa siis väistämään myös sähköpotkulaudalla kulkijaa, joka käyttää ajorataa ylittäessään pyörätien jatketta.

Ota kuitenkin huomioon, että autoilijan huomio on usein kiinnittynyt ensisijaisesti muuhun ajoradan liikenteeseen, eikä hän välttämättä siksi huomaa nopeasti ohi sujahtavaa pyöräilijää tai potkulautailijaa. Auton kanssa kolaroidessa sähköpotkulautailija jää aina kakkoseksi – vaikka autolla olisi väistämisvelvollisuus, älä oleta että autoilja huomaa sinut, vaan ole aina erityisen varovainen lähestyessäsi risteystä.

2. Näytä aikeesi muulle liikenteelle ja huomioi muut tielläliikkujat

Pyöräilijän kuuluu näyttää muille tielläliikkujille käsimerkein aikeensa kääntyä. Tämä ei kuitenkaan ole sähköpotkulaudalla mahdollista, sillä otteen irrottaminen tangosta voi olla vaarallista. Voit kuitenkin viestiä aikeistasi muilla tavoin, kuten hidastamalla, ryhmittymällä ja pitämällä silmällä muuta liikennettä. Kääntyminen tehdään samoin kuin muillakin ajoneuvoilla eli ryhmittymällä. Ryhmity hyvissä ajoin, jotta näytät muille tielläliikkujille, että olet aikeissa kääntyä.

Ylitä ajorata kun muuta liikennettä ei tule, pysähdy tarvittaessa ja havainnoi muuta liikennettä.

3. Pidä nopeus riittävän alhaisena

Sähköpotkulauta

Vaikka sähköpotkulaudalla pääseekin varsin lujaa – useimmilla malleilla 25 km/h, joillain jopa tätäkin kovempaa, ei se tarkoita sitä että maksiminopeutta täytyisi tai edes saisi käyttää kaikissa tilanteissa. Liikenneturvan teettämässä kyselyssä kaksi kolmasosaa (67 %) oli sitä mieltä, että sähköpotkulaudat tekevät kaupunkiliikenteestä turvattoman tuntuisen.

Moni sähköpotkulautaa käyttävä kulkeekin menopelillään yleensä joko väärässä paikassa tai liian kovalla vauhdilla. Nopeuserot eri liikkujien välillä kasvavat suuriksi, kun yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä kuljetaan jalan, pyörällä ja sähköisillä liikkumisvälineillä. Liikenteessä on aina ensiarvoisen tärkeää ottaa muut liikenteessä olijat huomioon kulkuvälineestä huolimatta. Nopeus on pidettävä ehdottomasti riittävän alhaisena, etenkin risteyksiä lähestyttäessä.

Keskity ajamiseen, muiden tielläliikkujien ja ympäristön huomioimiseen. Liian nopeassa vauhdissa on mahdotonta pitää silmällä liikennettä ja ympäristöä, sillä näkökenttä kapenee sitä mukaa mitä enemmän mittariin tulee lukemaa. Sähköpotkulaudassa on pienehköt renkaat ja pienikin töyssy tai kuoppa tiessä voi olla kohtalokas, joten huomioitavaa on paljon.

4. Muista kypärä

Laki ei määrää kypärän käyttöä sähköpotkulautailijoille, mutta kypärän käyttö on erittäin suositeltavaa ja järkevää. Traficomin tekemän tutkimuksen mukaan kypärän käyttämättömyys ja päihtyneenä ajaminen olivat suurimmat yksittäiset tekijät sähköpotkulautailijoille tapahtuneissa onnettomuuksissa.

Kypärä ei pelasta onnettomuudelta, mutta säästää useimmiten hengen tai vakavien päävammojen syntymisen tai vähintäänkin lieventää niitä. Sähköpotkulaudalla saatat törmätä toiseen tielläliikkujaan (myös silloin kun itse liikut vastuullisesti) tai voit osua töyssyyn tai kuoppaan. Kypärän tulee olla sopivan kokoinen ja huolellisesti kiinnitetty, jotta se turvaa päätäsi asianmukaisesti. Iskun jälkeen kypärä on aina vaihdettava uuteen.

Tarkista myös, että kypärästä löytyy CE- merkintä sekä EN 1078 hyväksyntä.

Usein kysyttyä sähköpotkulaudoista

Sähköpotkulauta

Sähköpotkulaudat tulivat sallituiksi liikkumavälineiksi vuonna 2016, jolloin myös niitä koskeva laki on päivitetty.

Missä sähköpotkulaudalla saa ajaa?
Sähköpotkulaudalla saa ajaa kaikkialla missä polkupyörälläkin saa ajaa eli pyörätiellä, tien pientareella ja kadulla.

Miten kovaa sähköpotkulaudalla saa ajaa?
Sähköpotkulaudalla saa ajaa enintään 25 km/h nopeudella, vaikka onkin olemassa malleja joilla pääsee tätäkin kovempaa.

Tarvitseeko sähköpotkulaudalla ajaessa käyttää kypärää?
Laki ei määrää kypärän käyttöä, mutta kypärän käyttö on erittäin suositeltavaa ja järkevää jokaiselle sähköpotkulautaa käyttävälle.

Pitääkö sähköpotkulaudassa olla valot?
Sähköpotkulaudassa pitää olla ajovalo edessä ja heijastimella varustettu valo takana. Valoja ei vaadita kiinteästi asennettuna, eli esim. otsalamppu tai tankoon kiinnitetty erillinen valo kelpaa. Sähköpotkulaudassa pitää olla myös jonkinlainen äänimerkinantolaite/kello ja heijastimet.

Saavatko myös lapset ajaa sähköpotkulaudalla?
Kyllä saavat. Perheen pienimmille ei suositella annettavaksi käyttöön kaikista nopeimpia laitteita. Kypärän käyttö on erityisen tärkeää lapsilla.

Pitääkö sähköpotkulautaan ottaa liikennevakuutus?
Kevyille sähköajoneuvoille ei tarvitse eikä voi ottaa liikennevakuutusta.

Miten tehokas sähköpotkulauta saa olla?
Moottorin maksimiteho saa olla enintään 1000 W eli 1 kW.

Saako sähköpotkulaudassa olla istuin?
Yleisellä tiellä käytettävässä sähköpotkulaudassa ei saa olla istuinta, ellei se ole tarkoitettu liikuntarajoitteisten käyttöön.

Mistä löytää kestävä ja turvallinen sähköpotkulauta?

Sähköpotkulauta

Sähköpotkulautojen hinnat ovat tulleet alas paljonkin ja nykyään on saatavilla erittäin hyvälaatuisia malleja edulliseen hintaan. Suosittelemme vertailemaan eri sähköpotkulaitojen ominaisuuksia ja pohtimaan, millaisen ajokin haluaa juuri itselle.

Tarvitseeko potkulaudan olla kestävä? Haluatko sen olevan kevyt ja mielummin tukeva? Onko maksiminopeaudella väliä? Kirjoitimme toisen artikkelin, jossa vertailimme parhaat sähköpotkulaudat. Artikkelin pääset lukemaan täältä:

Lisävalot autoon

Näin valitset oikeat lisävalot autoon

Suomessa pimeät talvi-illat ja haastavat sääolosuhteet ovat arkipäivää, ja hyvä näkyvyys liikenteessä on elintärkeää. Auton lisävalot ovat erinomainen tapa parantaa näkyvyyttä ja lisätä liikenneturvallisuutta erityisesti